Գորիսի 1
arrow

Գորիսի Բժշկական Կենտրոն 1

Գորիսի 2
arrow

Գորիսի Բժշկական Կենտրոն 2

Գորիսի 3
arrow

Գորիսի Բժշկական Կենտրոն 3

Գորիսի 4
arrow

Գորիսի Բժշկական Կենտրոն 4